Waldorf Astoria Chengdu

Spa

No. 1199 Tianfu Avenue North 610041

Chengdu, China

(8628)6633 9999